กระบี่-อบต.ไสไทย และ สสอ.เมืองกระบี่ พิฆาตยุงลายกว่า 2,500 ครัวเรือน หลังพบเขตเมืองกระบี่ มีผู้ป่วย 40 ราย มากสุดในกลุ่มรับจ้าง ยังไม่มีผู้เสียชีวิต (ชมคลิป)

กระบี่-อบต.ไสไทย และ สสอ.เมืองกระบี่ พิฆาตยุงลายกว่า 2,500 ครัวเรือน หลังพบเขตเมืองกระบี่ มีผู้ป่วย 40 ราย มากสุดในกลุ่มรับจ้าง ยังไม่มีผู้เสียชีวิต

 

เวลา 9:00 นวันนี้(27 พ.ค. 63) นายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ นายก่อเดช ยะลา สาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ นายชญณัท ขยันการ นายประจักษ์ สาระวารี 2 รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย นายอาวุธ ไขแสง ปลัดอบต.ไสไทย พร้อมทีมสมาชิก รพ. สต. บ้านไสไทย. อสม. ได้ร่วมกันออกพิฆาตแหล่งเพาะเชื้อยุงลาย ในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านคลองหิน ตำบลไสไทย เขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ซึ่งมีประชากร 2,582 ครัวเรือน สถานที่ราชการสถานศึกษา มัสยิด โดยเคลื่อนขบวน พร้อมไวนิลรณรงค์ กำจัดยุงลาย พร้อมป้ายไวนิล ด้วยมาตรการ 5 ป 1 ข 3 เก็บ 3 โรค โดยเฉพาะ 3 เก็บเก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ ไม่ให้เป็นที่เพาะเชื้อยุงลายได้ เพื่อตัดวงจรของการเกิดยุงลาย แพร่เชื้อโรค ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกาโรคไข้ปวดข้อยุงลาย โดยกระจาย ระดม ค้นหา แหล่งน้ำเพาะเชื้อยุงลาย ใส่ทรายอะเบท ฉีดสเปรย์ พ่นหมอกควันฆ่าเชื้อยุงลาย ไปตามซอกซอยต่างๆในพื้นที่หมู่ที่ 7

และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนช่วยกันในการดูแล ร่วมกำจัดแหล่งเพาะเชื้อยุงลาย ในบ้านเรือน และบริเวณภายนอกบริเวณสาธารณะ ทั้งนี้ในช่วงเดือนมกราคม-18พฤษภาคม 2563 พื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ มีผู้ป่วย โรคไข้เลือดออก 40 รายไม่มีผู้เสียชีวิตพบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี รองลงมา 25-34 ปี และ 5-9 ปีตามลำดับ มากสุดในอาชีพรับจ้าง และนักเรียนรองลงมา ในส่วนของตำบลไสไทย ยังไม่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแต่อย่างไร การรณรงค์พิฆาตยุงลายในวันนี้ เป็นการรักษาพื้นที่ให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก ซึ่งจะทำให้ประชาชนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรง ป้องกันไว้ก่อนเพราะเข้าสู่ช่วงต้นฤดูฝนแล้ว

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน