ปทุมธานี-การประชุม หารือแนวทางการจัดตั้งชมรม กต.ตร.ไร้พรมแดน และการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย (ชมคลิป)

ปทุมธานี-การประชุม หารือแนวทางการจัดตั้งชมรม กต.ตร.ไร้พรมแดน และการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย

 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น.ที่ร้านข้าวต้มเพื่อสุขภาพ 3 บาท อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี คณะ กต.ตร. (ไร้พรมแดน) มีการประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งชมรม กต.ตร.ไร้พรมแดนผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่ ติดตามการประชุม โดยมีนางกฤษา ศิริพัฒน์ หรือป้าแก้ว ประธาน กต.ตร.ไร้พรมแดน ให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ พร้อมด้วย ดร.สิทธิศักดิ์ เจียวพงษ์พิพัฒน์ รองประธาน ก.ต.ตรไร้พรมแดน นายสมชาย หัตถกิจ กต.ตร.ไร้พรมแดน นายสมชาย พันธุ์เตี้ย กต.ตร.ไร้พรมแดน นายบุญเสริม เม่งศิริ กต.ตร.ไร้พรมแดน นางอนัญญา เผือกพิพัฒน์สี กต.ตร ไร้พรมแดน


นายวรภัทร สุนทรพลิน กต.ตร ไร้พรมแดน และ ดร.อภินันท์ เหลืองพิพัฒน์สร กต.ตร.ไร้พรมแดน เข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมมี การแนวทางการจัดตั้งชมรม กต.ตร.ไร้พรมแดน โดยจะก่อตั้งแล้วจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย สถานที่ของชมรม กต.ตร ไร้พรมแดน โดยมีวัตถุประสงค์ ในการจัดตั้ง กต.ตร.ไร้พรมแดน เพื่อติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งช่วยเหลือสังคมในทุกๆด้าน โดยเฉพาะกับประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม อีกทั้งช่วยประสานงาน กับ กต.ตร.ทุกจังหวัด ทุกหน่วยงานในภาครัฐและเอกชนและยังสร้างความรักความสามัคคีในองค์กร กต.ตร.ทั้งประเทศ และ ในที่ประชุมสรุปที่ตั้งสำนักงานชมรม กต.ตร.ใหม่ตั้งอยู่ที่ ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (ถนนข้างโรงกรองน้ำมหาสวัสดิ์)


ด้านนางกฤษณา ศิริพัฒน์ ประธาน กต.ตรไร้พรมแดน ได้กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่า วันนี้ต้องขอขอบพระคุณคณะ กต.ตร.ไร้พรมแดน ทุกท่านที่ได้มาประชุมหารือแนวทางการจัดตั้ง
กต.ตร.ไร้พรมแดน และการประชุมได้มีการประชุมสรุปที่ตั้ง กต.ตร.ไร้พรมแดนเรียบร้อย และให้เจ้าหน้าที่ ได้จดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย สุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณ คณะ กต.ตร ไร้พรมแดนทุกท่านที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพท่านได้กล่าวทิ้งท้ายไว้

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน