ปทุมธานี-ซุ้มปันสุข เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคกได้หยิบนำไปใช้ในช่วงการแพร่ระบาด เชื้อไวรัส โควิด-19 (ชมคลิป)

ปทุมธานี-ซุ้มปันสุข เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคกได้หยิบนำไปใช้ในช่วงการแพร่ระบาด เชื้อไวรัส โควิด-19

 

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอสามโคกว่าวันนี้จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจซุ้มปันสุขของกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมนำสิ่งของไปใส่ในตู้เพื่อ ให้ประชาชนได้นำไปใช้ใน ช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโรคโควิด -19
ผู้สื่อจึงลงพื้นที่พบนางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอสามโคก กำลังนำสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งพร้อมด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ของกาชาด จังหวัดปทุมธานีและหน้ากากอนามัยของกาชาดปทุมธานีเพื่อจะนำไปใส่ซุ้มปันสุข ของฝ่ายปกครองในเขตอำเภอสามโคก

ด้านนางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอสามโคกได้กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านในการตั้งซุ้มปันสุข ในพื้นที่อำเภอสามโคก และได้นำนำสิ่งของข้าวสาร อาหารแห้งพร้อมด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ ของกาชาดจังหวัดปทุมธานีและหน้ากากอนามัย ของกาชาดจังหวัดปทุมธานีมาใส่ในตู้ เพื่อให้ประชาชนได้นำไปใช้ในช่วงการระบาด ของเชื้อไวรัสโคลิค 1-9 ที่กระบาดอยู่ขณะนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอสามโคกโดยวันนี้จะลงพื้นที่ 3 จุด ประกอบด้วยจุดที่ 1.ณ บริเวณศาลาประชาคม ตำบลคลองควาย โดยกำนันสายชล ภู่เฉลิมตระกูล เป็นผู้ดูแล จากนั้นได้เดินทางไป จุดที่ 2 ณ บริเวณที่ทำการกำนันตำบลบางกระบือ ตำบลบางบือกระ โดยมีกำนันวันชัย ทรัพย์ใหญ่ กำนันตำบลบางกระบือเป็นผู้ดูแล ต่อมาได้เดินทางมาที่จุด 3 จุดสุดท้าย


ตู้ปันสุข องค์การบริหารงานบางกระบือ ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบื มีนายสมเจตน์ แก้วเก่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ เป็นผู้ดูแลหลังจาก หลังจากการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแล้วนายอำเภอสามโคกได้บันทึกภาพ และให้กำลังใจกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ ดูแลพี่น้องประชาชนในอำเภอสามโคกให้ดีและเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันและฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนชาวอำเภอสามโคกที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจุดที่ตั้งตู้ปันสุขและซุ้มปันสุขอำเภอสามโคกดังกล่าว
แบ่งปันเพื่อนร่วมชีวิตมีความสุขไปด้วยกัน

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน