สกู๊ป ….กลุ่มสตรีบ้านคำบง ต.ดงเย็น อ.เมือง จ.มุกดาหาร พลิกวิฤตโควิด-19 เป็นโอกาสสร้างรายได้ จากการเย็บหน้ากากผ้า (ชมคลิป)

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร #สกู๊ป ….กลุ่มสตรีบ้านคำบง ต.ดงเย็น อ.เมือง จ.มุกดาหาร พลิกวิฤตโควิด-19 เป็นโอกาสสร้างรายได้ จากการเย็บหน้ากากผ้า

 

นางวาสนา บุญรักษ์ ประธานกลุ่มทอผ้าเช็ดเท้าบ้านคำบง ตั้งแต่เกิดโรคระบาดโควิด-19 ทำให้กลุ่มทอผ้าพรมเช็ดเท้าบ้านคำบง ตำบล ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร ได้รับผลกระทบในการผลิต เช่น ขาดวัตถุดิบ การขนส่งสินค้า รวมถึงขายสินค้าผ้าเช็ดเท้า จึงได้หันมาผลิตหน้ากากผ้าสร้างรายได้เป็นที่น่าพอใจ กลุ่มอาชีพทอผ้าเช็ดเท้าบ้านคำบง เกิดจากการรวมกลุ่มสมาชิก 5 คน

ขอรับสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อประกอบอาชีพ จำนวน 100,000.บาท เพื่อเป็นทุนทอผ้าเช็ดเท้า ตั้งแต่ปี 2562 สร้างรายได้ให้กลุ่มรวม 360,000.บาท /ปี ซึ่งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ ดอกเบี้ยร้อยละ 3/ปี กำหนดให้สมาชิกส่งคืนทุนพร้อมดอกเบี้ย 4 งวด ทำให้ทางกลุ่มมีผลกำไร แบ่งปันสมาชิก และเป็นทุนหมุนเวียนของกลุ่ม

เมื่อเกิดวิกฤตโรคระบาด กองทุนพัฒนาบทบาทสตรียังเปิดโอกาสให้กลุ่มสมาชิกต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการขาดรายได้ ให้พักชำระหนี้ เพื่อลดผลกระทบ และสามารถมีเงินเหลือใช้จ่ายในครอบครัว


สำหรับกลุ่มทอผ้าพรมเช็ดเท้าบ้านคำบง ได้หันมาเย็บหน้ากากผ้า โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลดงเย็น) เป็นแหล่งรับซื้อ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่สั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ช่วงที่ผ่านมาสามารถผลิตได้ถึง 10,000.ชิ้น จำหน่ายในราคาชิ้นละ 15 บาท ศักยภาพและความเข้มแข็งของพลังสตรี ที่ไม่ย่อท้อมีความขยันอดทนสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการประกอบอาชีพได้เสมอ.


***************************************
ภาพ/ข่าว เดวิท โชคชัย จ.มุกดาหาร รายงาน 092-5259-777