กระบี่-นอภ.เมืองกระบี่ ตีปิ๊บ ชวนชาวบ้าน หยุดการแพร่เชื้อ ไข้เลือดออก หลัง พบ ต.ทับปริก ป่วยแล้ว 2 ราย (ชมคลิป)

กระบี่-นอภ.เมืองกระบี่ ตีปิ๊บ ชวนชาวบ้าน หยุดการแพร่เชื้อ ไข้เลือดออก หลัง พบ ต.ทับปริก ป่วยแล้ว 2 ราย

 

วันที่ 22 พ.ค.63 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ นายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน อบต.ทับปริก สาธารณสุขอำเภอ จนท.สาธารณสุข อสม.และจิตอาสา กว่า 200 คน เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แนะนำการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การพ่นหมอกสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่และกิจกรรม Big Cleaning

นายชัยวุฒิ กล่าวว่า จังหวัดกระบี่มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก 63 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต พบผู้ป่วยมากที่สุดในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ จำนวน 40 ราย สำหรับ ต.ทับปริก มีผู้ป่วย จำนวน 2 รายและไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต แต่สภาพการณ์ในบริบทของตำบลทับปริกโดยรวมยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดในช่วงฤดูฝนนี้ ได้เช่นกัน

นอภ.เมืองกระบี่ กล่าวด้วยว่า อำเภอเมืองกระบี่ มีอัตราป่วยสูงเป็นอันดับ 1 ทุกปี มีอุบัติการณ์เกิดโรคไข้เลือดออกในทุกตำบล ในปีนี้ก็ไม่อาจไว้วางใจได้ ดังนั้นทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนต้องร่วมมือกันทำลายและควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ดำเนินการในทุกหน่วยงานราชการ โรงเรียน วัด มัสยิด และอาคารบ้านเรือน เพื่อลดความรุนแรง ลดความระบาดของโรคไข้เลือดออก…..


กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง. รายงาน