ชุมพร – เราไม่ทิ้งกัน รวมพลังทุกภาคส่วนแจกอาหาร (ชมคลิป)

นายศรีชัย วีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรร่วมทำกิจกรรมดีๆ เราไม่ทิ้งกัน แจกอาหารน้ำดื่ม และไส้กรอกเบทาโกร สู้วิกฤตโควิด-19 ก่อนออกจากบ้านทุกครั้งต้องสวมหน้า เว้นระห่างกัน 2 เมตร ล้างมือบ่อยๆ

 

วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรบริษัทชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัดมหาชน ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มลีลา และบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด เทศบาลเมืองชุมพรนายศรีชัย วีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรเป็นประธานเปิดกิจกรรม เราไม่ทิ้งกัน ร่วมกับ พ.ท. ประสงค์ โอวาทฬารพร ผบ.ป.5 พัน.25 มอบหมายให้ ร.อ. ยุวณัฐ วฤทธิกุล ฝอ.3 ป.5 พัน.25 เป็นผู้แทน พร้อมด้วย กำลังพลจิต อาสาพระราชทาน, ชุด ชป.กร.ป.5 พัน.25 (ขุนอาสา 417)

และสมาชิก แม่บ้านของหน่วย แจกอาหารน้ำดื่ม และไส้กรอกเบทาโกร บริษัท อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด มหาชน(น้ำมันปาล์มลีลา) และ กลุ่มบริษัท เบทาโก สาขา ชุมพร จัดกิจกรรมทอดไก่, ผัดหมี่, แจกไส้กรอก และน้ำเต้าหู้ ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ กระจายจากเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)พร้อมทั้งได้จัด จยย.ของหน่วยเพื่อนำอาหารไป แจกจ่ายให้กับประชาชนที่มีฐานะยากจน และทุพพลภาพในพื้นที่ ตามโครงการ”Army Delivery” ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร


นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร กล่าวว่า เราไม่ทิ้งกัน รวมพลังทุกภาคส่วนแจกอาหารให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพราะประชาชนจำนวนมากกำลังได้ผลกระทบอย่างมากและขออบคุณหน่วยงานหางร้านบริษัทที่ได้รวมมือจัดกิจกรรมเราไม่ทิ้งกัน แจกอาหารให้กับประชาชน จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ประชาชนจำนวนมากประสบปัญหาตกงาน ขาดรายได้ ไม่มีเงินยังชีพพอเลี้ยงปากท้อง ในหลายพื้นที่ได้สนับสนุนตู้ปันสุข คนพอมีนำสิ่งของเครื่องใช้ สินค้าอุปโภคบริโภคมาวางให้ผู้เดือดร้อน หยิบไปรับประทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แบ่งปันความสุขในยามวิกฤต


ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514