สุโขทัยปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในอุทยานประวัติศาสตร์ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ (ชมคลิป)

สุโขทัยปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในอุทยานประวัติศาสตร์ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

 

 

วันนี้ (22 พฤษภาคม 2563) เวลา 09.00 น.นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้มีค่าทางเศรษฐกิจและมีความสวยงาม ได้แก่ ตะเคียนทอง พะยูง ยางนา ประดู่ มะค่าโมง พะยอม ราชพฤกษ์ รวมจำนวน 150 ต้น ณ บริเวณวัดศรีสวาย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย มีนายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงานการจัดงาน

กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
พร้อมกันนี้ได้สนับสนุนกล้าไม้มอบให้กับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอีก 140 ต้น เพื่อเพิ่มต้นไม้ในพื้นที่เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดสุโขทัยและชุมชนช่วยเพิ่มปริมาณก๊าชออกซิเจนในอากาศอีกด้วย