ทัพเรือภาคที่ 1/อ.สัตหีบขยายเวลาจัดตั้ง “ตู้ปันสุข โต๊ะปันนำ้ใจ” บรรเทาความเดือดร้อนออกไปอย่างต่อเนื่อง

ทัพเรือภาคที่ 1/อ.สัตหีบขยายเวลาจัดตั้ง “ตู้ปันสุข โต๊ะปันนำ้ใจ” บรรเทาความเดือดร้อนออกไปอย่างต่อเนื่อง

 

 


ตามที่กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกับอำเภอสัตหีบจัดตั้ง “ตู้ปันความสุข โต๊ะปันนำ้ใจ” เพื่อพี่น้องชาวสัตหีบ บริเวณหน้าที่ว่าการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ตามกำหนดการเดิมนั้น จะสิ้นสุดลงในวันที่ 22 พ.ค. 63 นั้น
พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญ ชาการทัพเรือภาคที่ 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแบ่งปันน้ำใจผ่าน “ตู้ปันสุข โต๊ะปันนำ้ใจ ” ดังกล่าว จึงมอบหมายให้ นาวาเอก นพพล นากสวาท ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1 ประสาน นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ เพื่อขยายระยะเวลาการจัดตั้ง “ตู้ปันสุข โต๊ะปันใจ” ออกไปอีก ณ บริเวณหน้าที่ว่าการ อ.สัตหีบ

เนื่องจากยังมีพี่น้องประชาชน ชาวอำเภอสัตหีบจำนวนไม่น้อยที่ได้รับผลกระทบจาก ช่วงเวลาที่ยากลำบาก ในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ประกอบกับยังมีการประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉินอยู่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีผู้ที่มีจิตกุศลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงพี่น้องประชาชน ร่วมปันนำ้ใจผ่าน “ตู้ปันสุข โต๊ะปันนำ้ใจ ” จนกลายเป็นภาพที่สวยงามและแสดงให้เห็นถึงน้ำใจของพี่น้องชาวอำเภอสัตหีบที่ไม่ทิ้งกัน ทัพเรือภาคที่ 1 และอำเภอสัตหีบ จึงได้ขยายเวลาจัดตั้ง “ตู้ปันสุข โต๊ะปันนำ้ใจ” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนออกไปอีกอย่างต่อเนื่อง
จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันนำสิ่งของเติม “ตู้ปันสุข โต๊ะปันนำ้ใจ”
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวสัตหีบ ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว:กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645