ระยอง-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดทดลองใช้ถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 ส่วนต่อขยายช่วงกรุงเทพฯ-พัทยา-มาบตาพุด เปิดให้ประชาชนใช้ฟรี 3 เดือนถึงสิงหาคม 2563 นี้ (ชมคลิป)

ระยอง-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดทดลองใช้ถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 ส่วนต่อขยายช่วงกรุงเทพฯ-พัทยา-มาบตาพุด เปิดให้ประชาชนใช้ฟรี 3 เดือนถึงสิงหาคม 2563 นี้

 

 

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 22 พ.ค.2563 ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางอู่ตะเภา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดทดลองใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ช่วงกรุงเทพฯ-พัทยา-มาบตาพุด มีนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง และผู้บริหารกรมทางหลวง ร่วมเปิดฯ


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กรมทางหลวงจะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ-บ้านฉาง ส่วนต่อขยาย ช่วงพัทยา-มาบตาพุด ในวันที่ 22 พ.ค.63 เวลา 16.00 น.ถึงสิ้นเดือน ส.ค.63 โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อทดสอบระบบและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน คาดว่าจะมีรถมาใช้บริการไม่ต่ำกว่า 36,000 คันต่อวัน ทั้งนี้เมื่อเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในช่วงเดือน ก.ย.63 นี้ จึงจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในอัตราใหม่ตลอดเส้นทางจากกรุงเทพฯ ถึงด่านอู่ตะเภา รถยนต์ 4 ล้อ 25 – 130 บาท รถยนต์ 6 ล้อ 45 – 210 บาท และรถยนต์มากกว่า 6 ล้อขึ้นไป 60 – 305 บาท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวต่อว่า ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ – บ้านฉางดังกล่าว เป็นหนึ่งในโครงข่ายสำคัญในการเสริมประสิทธิภาพการขนส่งและโลจิสติกส์ของภาคอุตสาหกรรม เติมเต็มโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างภูมิภาค ขยายโอกาสการค้าและการลงทุน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน