เชียงใหม่ -รองนายกฯ ลงพื้นที่ นำปลูกต้นไม้ต้นแรก เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว นำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่ (ชมคลิป)

รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ร่วมปลูกต้นไม้ ต้นแรก “ต้นตะเคียนทอง” เพื่อร่วมฟื้นฟูสภาพป่าจากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้น ภายใต้โครงการ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว” โดยนำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่

 

 

เช้าวันที่ 21 พ.ค. 63 ที่บริเวณป่าดอยสุเทพ (ห้วยตึงเฒ่า) ท้องที่บ้านศาลา หมู่ที่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมทั้งมอบกล้าไม้มีค่า ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติ อีกทั้งนำร่องปลูกต้นไม้ยืนต้นที่มีค่าทางเศรษฐกิจ ไม้ให้ดอกและไม้กินได้ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่เสียหายจากสถานการณ์ไฟป่าให้กลับมีความอุดมสมบูรณ์อันจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับป่า ณ บริเวณป่าดอยสุเทพ บ้านศาลา (ห้วยตึงเฒ่า) ม.3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริมจ.เชียงใหม่ รวมเนื้อที่รวม 210 ไร่

โดยโอกาสนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในพื้นที่ดังกล่าว ร่วมปลูกต้นไม้ พร้อมกันทั้ง 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้มีนโยบายในการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าในประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 เพื่อให้มีต้นไม้ยืนต้นในประเทศเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการบุกรุกป่าและปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว และสนับสนุนให้ประชาชนได้มีการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ของตนเอง เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการปลูกต้นไม้มีค่าซึ่งสามารถนำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในอนาคตและเป็นสมบัติให้กับครอบครัวได้

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีเจตนารมณ์สำคัญ คือ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ทุกคนมีความรักหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่เสียหายจากสถานการณ์ไฟป่าในปีนี้ ซึ่งในปีที่ผ่านมา พื้นที่ภาคเหนือ ถูกไหม้ไฟไหม้ป่าเสียหายไปถึง 16 ล้านไร่ และโครงการปลูกป่ารวมใจไทย เพื่อปลูกป่าฟื้นฟู เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดหมอกควันไฟป่า ตั้งเป้าไว้ 100 ล้านต้น ในปี 2565

ในพื้นที่เดียวกัน นางสาว ชลดา เครือวัลย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ เป็นประธานในโครงการ Climate Festival ร่วมกับ ชนเผ่า ชุมชน ประเทศ และ โลก เพื่อใช้การ ท่องเที่ยว เป็นเครื่องมือ ในการนําพาไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ หรือ Low Carbon Lifestyle และ ร่วมกันปลูก ต้นไม้ฟื้นฟูป่า บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า พื้นที่บ้านศาลา หมู่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดูดซับคาร์บอน ที่แต่ละคนใช้ในแต่ละปีให้หมดสิ้นไป

พร้อมมอบเครื่องเป่าลมและดูดใบไม้ให้กับ นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ เพื่อนำไปใช้ในการทำแนวกันไฟและดับไฟป่า จากนั้นร่วมกันปลูกป่า ขณะที่ ฌอน หิรัญบูรณะ นักคิด นักเขียน ที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้บอกว่า ได้มีการติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มาตลอด ซึ่งติดอันโลก มีผลกระทบต่อสุขภาพ และการท่องเที่ยว ทำให้คนที่มาทำธุรกิจ ที่เชียงใหม่ หรือนักท่องเที่ยว พากันเดินทางออกจากพื้นที่ ทำให้เป็นที่น่าเสียใจ จึงอยากจะมาช่วยทำกิจกรรมตรงนี้ เพื่อเชียงใหม่

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่