ฉะเชิงเทรา-ผู้สูงอายุ บางคล้าปันสุขให้พนักงานเทศบาลตำบลบางคล้า (ชมคลิป)

นางประชา เข็มมณฑา ประธานชมรมผู้สูงอายุ และกลุ่มเพื่อน แจกข้าวสาร ไข่ไก่ อาหารแห้ง ให้พนักงานเทศบาลตำบลบางคล้า ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด

 

วันที่ 20 พ.ค.63 นางประชา เข็มมณฑา ประธานชมรมผู้สูงอายุ นางประทุม ธรรมรัตนากร ฟาร์มเห็ดบางคล้า นางกรรณิการ์ กาญจนมณี ร้านทองกาญจนมณี พร้อมกลุ่มเพื่อนร่วมแจกข้าวสาร ไข่ไก่ อาหารแห้ง และเงินสดอีกคนละ 300 บาท ให้กับ พนักงานกองช่าง และกองสาธารณสุขเทศบาล ตำบลบางคล้า


ที่ประสบผลกระทบ จากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อเป็นการแบ่งปันและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในยามเดือดร้อน ซึ่งมีพนักงานกว่า 40 คน มารับของแจก


นอกจากนี้นางประชาและเพื่อนยังได้ร่วมกันมอบเงินจำนวน 15,000 บาทให้กับหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา จุดบางคล้า เพื่อไว้ใช้ในงานสาธารณะกุศลต่างในกิจการกู้ภัย ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ถือว่าเป็นประโยชน์แก่สังคมและส่วนรวมเป็นอย่างมาก


สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา