สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จัดโครงการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จัดโครงการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

 

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน รวมทั้งเกษตรกรในวงกว้าง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และกรมพระธรรมนูญ จึงได้ร่วมกันจัดโครงการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ตามดำริของ พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ที่ได้พิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือกำลังพล และประชาชนในพื้นที่เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวตามนโยบายรัฐบาล

โดยได้รับความร่วมมือจากพาณิชย์และเกษตรจังหวัดนนทบุรี ในวันอังคารที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ บริเวณอาคารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ด้านทิศตะวันออกของอาคารชาเลนเจอร์) ภายในเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี โดยมี พลอากาศเอก ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.)​ และพลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ (ธน.)​ ได้กรุณาร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น.

ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม