ฉะเชิงเทรา-อบต.วังตะเคียนร่วมกับผู้นำชุมชน มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน1,800 หลังคาเรือน ในพื้นที่ตำบลวังตะเคียน

ฉะเชิงเทรา-อบต.วังตะเคียนร่วมกับผู้นำชุมชน มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน1,800 หลังคาเรือน ในพื้นที่ตำบลวังตะเคียน

 


วันนี้ ( 19 พ.ค. 2563 ) นายประเทือง อยู่เกษม นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชนตำบลวังตะเคียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกล่าวถึงสถานการณ์ในประเทศไทยขณะนี้หลังเปิดผ่อนปรนคลายล็อกมาตรการ กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ แต่การ์ดอย่าตก อย่าประมาท ขอให้ทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันโรคโควิด- 19 ก่อนที่นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

พร้อมด้วยนายวิรัช พวงมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ร่วมกันรับมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช ฯลฯ จากผู้สนับสนุนใจดี ได้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน แพทย์ สารวัตรกำนัน และบริษัท/ห้างร้าน ก่อนลงพื้นที่บ้านเรือนประชาชน จำนวน1,800 หลังคาเรือน เพื่อมอบสิ่งของให้ผู้ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งประสบความยากลำบาก ตกงาน ขาดรายได้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และเสริมสร้างกำลังใจการดำเนินชีวิต