ชลบุรี-ดาราสาวสวย “แพนเค้ก” พร้อมผู้ใหญ่ใจดี มอบสิ่งของให้เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในภารกิจต่างๆ (ชมคลิป)

ชลบุรี-ดาราสาวสวย “แพนเค้ก” พร้อมผู้ใหญ่ใจดี มอบสิ่งของให้เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในภารกิจต่างๆ

 

เมื่อเวลา 10.20 น. วันนี้ (18 พ.ค.63) คุณเขมนิจ จามิกร (แพนเค้ก) โฆษกพิเศษกองทัพเรือ และนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ รุ่นที่ 15 (พสบ.ทร. รุ่นที่ 15) พร้อมคณะสมาชิกชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ (ชมรม พสบ.ทร.) และคุณอุมาพร ว่องวัฒนะสิน ในนามมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ร่วมกับบริษัท น้ำตาลไทยกาญจนบุรี พร้อมคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 (วบส.4) พร้อมด้วย พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) ที่ปรึกษา ชมรม พสบ.ทร. เข้ามอบสิ่งของให้กับ เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในภารกิจต่าง ๆ ได้แก่

1. คุณ อุมาพร ว่องวัฒนะสิน ในนามมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ร่วมกับบริษัท น้ำตาลไทยกาญจนบุรี (วบส.4)
– มอบแอลกอฮอล์ชนิดน้ำ จำนวน 150 ลิตร

2. พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม (พสบ.ทร.รุ่นที่ 2/ปปร.21/วบส.4)
– มอบหน้ากากกันกระเด็น (face shield) 200 ชิ้น
– ถุงมือยาง 500 คู่
– แอลกอฮอล์ชนิดน้ำ จำนวน 10 ลิตร

3. คุณ รชต สุทธิ​กร​คัมภีร์​ (พสบ.ทร.รุ่นที่ 11)
– มอบหน้ากากผ้า จำนวน 500 ชิ้น

4. คุณจิรชาติ บุญสุข (พสบ.ทร.รุ่นที่ 15)
– มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 10 ลัง
– ผ้าเปียกสูตรแอลกอฮอล์ จำนวน 5 ลัง
– น้ำดื่มสิงห์ จำนวน 1200 ขวด (ใหญ่)

5.คุณธีรวงษ์ สรรคพิพัฒน์ (พสบ.ทร.รุ่นที่ 17)
– มอบถุงขยะฆ่าเชื้อ 50 แพ็ค

6.คุณธนิดา เจริญมิตร (พสบ.ทร.11)
– หน้ากากอนามัยจำนวน 100 ชิ้น

7.คุณอุสนา พึ่งจิตติสาร
– เจลแอลกอฮอล์ 500 มล. จำนวน 12 ซอง

8.คุณเขมนิจ จามิกร (แพนเค้ก)
– หน้ากากผ้า จำนวน 300 ชิ้น
– อาหารแห้ง จำนวน 5 ลัง

ซึ่งการมอบสิ่งของในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ป้องกันเรือรบไทย จากภัย COVID-19” โดยมี นาวาเอก สมิทนัท คุณวัฒน์ ผู้บังคับการเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช ให้การต้อนรับ และเป็นผู้รับมอบ โดยมี พลเรือตรี อนุพงษ์ ทะประสพ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ ร่วมคณะการรับมอบในครั้งนี้ด้วย พร้อมกันนี้ คุณเขมนิจ จามิกร (แพนเค้ก) ยังได้กล่าวให้กำลังใจแก่กำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ในยามวิกฤตเช่นนี้ ณ เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช ท่าเทียบเรือจุกเสม็ด อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก