“ชุมชนสุนทรศิริ” เขตห้วยขวาง ร่วมใจปันสุขช่วงวิกฤติโควิด-19 :

“ชุมชนสุนทรศิริ” เขตห้วยขวาง ร่วมใจปันสุขช่วงวิกฤติโควิด-19 :

 

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ชุมชนสุนทรศิริ เขตห้วยขวาง นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง เป็นประธานร่วมเปิดงาน “มอบตู้รวมใจ ปันความสุข” โดยมีนายทวีพงษ์ วิธีจงเจริญ ประธานชุมชนสุนทรศิริ และเลขานุการที่ปรึกษา และคณะทำงานด้านการเมืองภาคประชาชนกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสมนึก จันทร์เฉิด รองประธานที่ปรึกษาด้านการเมืองภาคประชาชนกรุงเทพมหานคร ของนายนิพนธ์ ชื่นตา ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ กศน.เขตห้วยขวาง “มอบตู้รวมใจ ปันความสุข” ให้กับ ชุมชนสุนทรศิริ

โดย ได้รับความร่วมมือจาก พ.ต.ต.นิทัศน์ ขอนทอง สว.สอบสวน สน.ห้วยขวาง (ปฏิบัติหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์) มาอำนวยความสะดวกด้วยตนเอง และเจ้าหน้าที่เทศกิจของสำนักงานเขตห้วยขวาง

นายทวีพงษ์ วิธีจงเจริญ กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด ส่งผลให้มีคนที่ตกงาน และลำบากไปทั่วประเทศ ทางคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้เห็นถึงประโยชน์ของการแบ่งปันในช่วงวิกฤติโควิด-19 จึงได้จัดให้มีโครงการแบ่งปันความสุขโดยโครงการนี้จัดให้มี ตู้ปันสุข ขึ้นที่หน้าปากซอยสุนทรศิริ (ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 6) ที่ถือว่าเป็นตู้แห่งความสุข เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของชุมชน ที่ไม่ทิ้งกันในยามยาก

มีการตั้งตู้เพื่อแบ่งปันให้กับประชาชน คนที่มีกินช่วยกันนำสิ่งของมาใส่ในตู้ ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีทั้งผู้ที่มาหยิบของในตู้ และผู้ใหญ่ใจดีที่ผ่านไปผ่านมานำสิ่งของมาใส่ในตู้ไม่ขาด แสดงให้เห็นว่า ทุกคนมีน้ำใจ ช่วยเหลือแบ่งปัน ในยามทุกข์ยากวิกฤติโควิด-19.
โดยหลักการคือ ให้หยิบแค่พอดีและเผื่อแผ่ ให้ผู้อื่นต่อก็เชื่อได้ว่าเขาจะได้รับของจากคุณอื่นๆ ในชุมชนต่อไปทั้งนี้เพราะ ผู้ให้ทุกท่านในชุมชนไม่ได้มีหน้าที่เติมตู้ให้เต็ม แต่เป็นการแบ่งปันตามกำลังด้วยความรักความเมตตาต่อกัน และผู้รับก็อาจจะเป็นผู้ให้ก็ได้เมื่อมีโอกาส