สงขลา-เครือข่ายประชาชน ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่อำเภอจะนะ

สงขลา-เครือข่ายประชาชน ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่อำเภอจะนะ

 

เมื่อเวลา 15:00 น.วันที่ 15 พ.ค.63 ที่ ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตัวแทนเครือข่ายประชาชนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนอำเภอจะนะจังหวัดสงขลา(เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต)โดยมีชาวบ้าน 3 ตำบลได้แก่ตำบลนาทับ ,ตำบลสะกอม และตำบลตลิ่งชันกว่า 30 คนยื่นหนังสือถึงพณฯพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีนายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาเป็นตัวแทนรับมอบหนังสือ


นายจอม หวั่นห้วย กล่าวว่า วันนี้เครือข่ายประชาชนมายื่นหนังสือเพื่อเพื่อกำหนดอนาคตของตัวเองแสดงจุดยืนว่าการพัฒนาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากต่อชีวิตอย่าจนในปัจจุบันหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด19 จะทำให้มีการว่างงานเป็นจำนวนมากซึ่งทางกลุ่มเห็นว่าการพัฒนาที่สมดุลกับการอนุรักษ์เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งและทุกฝ่ายต้องร่วมกันแสดงความคิดเห็นให้อย่างดีที่สุด
นายจอม ยังกล่าวอีกว่า หากการพัฒนาจัดทำลายทรัพยากรธรรมชาติที่พี่น้องครอบครัวจะนะหวงแหนตั้งเครือข่ายก็พร้อมจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อต้านการทำลายร่วมกับพี่น้องประชาชน


ทางเครือข่ายขอเรียกร้องให้ประชาชนองค์กรภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนร่วมกันประสานงานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในการทำงานร่วมกันก่อนที่จะเสนอข้อมูลต่างๆที่เป็นอคติหรือมีผลประโยชน์แอบแฝงในทุกๆด้าน
และทางเครือข่ายยังขอเป็นกำลังใจให้กับความตั้งใจของรัฐบาลพี่มีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่เพื่อที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและความยากจนในพื้นที่อีกด้วย

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา