ฉะเชิงเทรา-“แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤาไนป่าสมบูรณ์”

ฉะเชิงเทรา-“แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤาไนป่าสมบูรณ์”

 

 


ฉะเชิงเทรา จัดโครงการ “ปันสุข ปลูกผัก สานพลังรัก บ้าน วัด ราชการ (บวร)” สร้างแหล่งอาหารในชุมชน  เวลา 10.00 น. วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการ “ปันสุข ปลูกผัก สานพลังรัก บ้าน วัด ราชการ (บวร) สร้างแหล่งอาหารในชุมชน” ภายใต้แผนปฏิบัติการ “Quick Win” 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมี พระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (ธรรมยุต) รักษาราชการเจ้าอาวาสวัดโพนงาม เป็นประธานในพิธี

พร้อมด้วยนายชำนาญ รักราวี พัฒนาการอำเภอสนามชัยเขต พ.ต.อ. ณัฐจักร จันลา ผู้กำกับการ สภ.สนามชัยเขต ตลอดจน ข้าราชการตำรวจ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และประชาชน ร่วมกันปลูกผักสวนครัว อาทิ เช่น คะน้า ผักบุ้ง กวางตุ้ง ถั่วฝักยาว ชะอม พริก ตะไคร้ มะเขือ กะเพรา แมงลัก เป็นต้น ในพื้นที่วัดโพนงาม หมู่ที่ 4 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อขยายผลการปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” และเป็นแหล่งอาหารในชุมชน เพื่อลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตของประชาชน และมีผักปลอดสารพิษไว้รับประทาน พร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชน


การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนต้นกล้ามะเขือเปราะ พริกขี้หนูสวน อย่างละ 50 ต้น รวม 100 ต้น จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ และได้รับความกรุณาจากวัดโพนงาม ให้ใช้ที่ดินบริเวณวัดโพนงาม ดำเนินกิจกรรมขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” เพื่อเป็นต้นแบบอันดีงามต่อการขยายผลสู่พื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/