FIO ร่วมกับตำรวจ และสารวัตรเกษตร ลุยจับปุ๋ยปลอม

FIO ร่วมกับตำรวจ และสารวัตรเกษตร ลุยจับปุ๋ยปลอม

 

 

​FIO เดินหน้ากวาดล้างการทุจริต และจำหน่ายปุ๋ยปลอม ภาคอีสานเจอหนัก กทบ. จัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ปลอมมาจำหน่ายให้กับสมาชิก พบพิรุธไม่มีรายชื่อโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และรายละเอียดสำคัญปรากฏบนถุงที่บรรจุปุ๋ย คาดว่าทำเป็นขบวนการ สร้างความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจอย่างมหาศาล
ดร.ก้องภพ วังสุนทร ประธานกรรมการบริหารองค์การสืบสวนการทุจริต (FIO) เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ นายพิทธิรัตน์ นามศิริ รองประธานภาคอีสานตอนล่าง องค์การสืบสวนการทุจริต (FIO) ดำเนินการแจ้งความเอาผิดกับผู้ประกอบการและกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ที่ร่วมกันนำเงินภาษีของประชาชน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน ปี 2563 ที่งบประมาณจำนวน 200,000 บาท กำลังลงสู่หมู่บ้านทั่วประเทศ ในขณะนี้ ดำเนินการจัดซื้อ-ขาย ปุ๋ยปลอม


โดยเมื่อวันที่ 12 พ.ค.63 นายพิทธิรัตน์ นามศิริ รองประธานภาคอีสานตอนล่าง FIO ได้ร่วมกับ ร.ต.อ.สุวิจักษ์ ดีใจ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี และนายจิตติชัย ใหญ่ผา นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันเก็บตัวอย่างปุ๋ยซึ่งไม่แสดงตราสัญลักษณ์ สถานที่ผลิต รายละเอียดอื่นๆ บนถุงบรรจุ ที่บ้านเกษตรกรจำนวน 5 ราย ในพื้นที่ ต.โนนกลาง ,ต.ขามป้อม ,ต.หนองไฮ อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี โดยมีเกษตรกรรายที่ 5 บ้านนางาม ม.5 ต.ขามป้อม อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ไม่ยินยอมให้เก็บตัวอย่างปุ๋ย
เมื่อเก็บตัวอย่างปุ๋ยทั้ง 4 จุด รวม 12 ถุง เสร็จเรียบร้อย พนง.สภ.สำโรง ได้ส่งมอบปุ๋ยตัวอย่างดังกล่าว ไปตรวจวิเคราะห์ตามระเบียบและวิธีการที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบแหล่งที่มาต่อไป


ดร.ก้องภพ วังสุนทร ประธานกรรมการบริหารองค์การสืบสวนการทุจริต กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งส่งเสริมเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิต ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ นอกจากจะขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการที่ดี เช่น ปลูกพืชเหมาะสมกับสภาพดิน หรือแหล่งน้ำเพียงพอแล้ว ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย ยา ซึ่งจะต้องมีคุณภาพ เกษตรกรนำมาใช้ในอัตราส่วนที่ถูกต้อง เหมาะสมกับพืชอีกด้วย แต่เกษตรกรบางส่วนยังขาดองค์ความรู้ โดยเฉพาะวิธีการนำปัจจัยการผลิตมาใช้ในแปลงเกษตรที่จะต้องมีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ผู้ประกอบการร้านค้าไม่เอารัดเอาเปรียบเกษตรกร ซึ่งจะมีผลให้เกษตรกรประสบผลสำเร็จ มีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


ดร.ก้องภพ วังสุนทร ประธานกรรมการบริหารองค์การสืบสวนการทุจริต (FIO) กล่าวต่อว่า ซึ่งก่อนหน้านี้ เมื่อปลายเดือนเมษายน 2563 องค์การสืบสวนการทุจริต (FIO) ได้แจ้งความคดีปุ๋ยปลอม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มาครั้งหนึ่งแล้ว ตาม พ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ.2518 (แก้ไข พ.ศ. 2550) ผู้จำหน่าย-ผู้ผลิต ปุ๋ยปลอม จะมีความผิด ส่วนกรรมการกองทุนหมู่บ้าน อาจจะเข้าข่ายความผิดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ซึ่งการกระทำครั้งนี้ถือว่าสร้างความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจอย่างมหาศาล องค์การสืบสวนการทุจริต (FIO) ได้รวบรวมข้อมูลกลุ่มผู้ประกอบการและกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดำเนินคดีให้ถึงที่สุด