“จากใต้ (เติมไอโอดีน) สู่ทุ่งกุลาร้องไห้” ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน

“จากใต้ (เติมไอโอดีน) สู่ทุ่งกุลาร้องไห้” ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน

 

 


โครงการ “จากใต้ (เติมไอโอดีน) สู่ทุ่งกุลาร้องไห้” เกิดขึ้นจากนโยบายของ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ที่มีดำริในการใช้ขีดความสามารถของกองทัพอากาศในการร่วมช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาวิกฤต COVID 19 ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ

 


โดยกองทัพอากาศ ได้รับซื้อสินค้าอาหารทะเลแปรรูปจากประมงพื้นบ้านจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเงินที่ได้รับบริจาค อาทิ ปลาเกร็ดขาวตากแห้ง, กะปิเทพา, ปลาหมึกไข่ตากแห้ง, ปลาหมึกกล้วยตากแห้ง, ปลาหมึกกะตอย, ปลาหมึกเจาะตา และปลาหลังเขียวหวาน เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่ไม่สามารถจำหน่ายสินค้าได้ตามปกติในสถานการณ์ COVID-19

จากนั้นได้ใช้เครื่องบิน C-130 ซึ่งต้องปฏิบัติภารกิจในการฝึกบินอยู่แล้ว ทำการบินลำเลียงไปส่งมอบให้ประชาชนในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ที่ประสบปัญหาขาดไอโอดีน ได้แก่ ชุมชนตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๓๐๐ กิโลกรัม , ชุมชนตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๓๐๐ กิโลกรัม และชุมชนทะเลสาบทุ่งกุลา ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๒๐๐ กิโลกรัม


ทั้งนี้ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่จากสถานีถ่ายทอดโทรคมนาคมภูเขียว ซึ่งเป็นหน่วยของกองทัพอากาศที่อยู่ในพื้นที่ ได้ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ได้นำอาหารทะเลแปรรูปจากประมงพื้นบ้านจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ดังกล่าว พร้อมสิ่งของบรรเทาทุกข์อื่นๆ ไปมอบให้แก่ ผู้สูงอายุ และประชาชนผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 จำนวนทั้งสิ้น ๓๔ ครัวเรือน


ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม