**นักศึกษาปรม.19 สถาบันพระปกเกล้า รวมพลังช่วยประชาชนกระจายลงพื้นที่ 3 เขตในกรุงเทพฯ มอบถุงยังชีพจำนวน 600 ชุด บรรเทาความเดือดร้อนช่วยประชาชนยากไร้ ตกงาน ไม่มีรายได้ช่วงโควิด-19**

**นักศึกษาปรม.19 สถาบันพระปกเกล้า รวมพลังช่วยประชาชนกระจายลงพื้นที่ 3 เขตในกรุงเทพฯ มอบถุงยังชีพจำนวน 600 ชุด บรรเทาความเดือดร้อนช่วยประชาชนยากไร้ ตกงาน ไม่มีรายได้ช่วงโควิด-19**

 

วันนี้ (11 พ.ค.63) นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม)รุ่นที่19 สถาบันพระปกเกล้า ได้ร่วมทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เดินทางลงพื้นที่ชุมชนต่างๆ ในสามเขตของกรุงเทพมหานคร คือเขตคลองสามวา, เขตจตุจักร และเขตวัฒนา เพื่อนำถุงยังชีพในโครงการ”ปรม.19 ยิ้มด้วยกัน” ที่นักศึกษาได้รวบรวมทุนทรัพย์และสิ่งของรวมจำนวนทั้งสิ้น 5,000 ชุด มูลค่ารวม 1,240,000 บาท เพื่อไปมอบให้ประชาชนในชุมชนต่างๆเพื่อบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนและกำลังใจให้ประชาชนที่เดือดร้อนภัยโควิด-19

โดยพื้นที่แรกคือที่ชุมชนบึงนายพล เขตคลองสามวา ผู้แทนนักศึกษา ปรม.19 ได้มอบถุงยังชีพจำนวน 400 ชุดให้ประชาชนที่มาเข้าคิวรอรับมอบของอย่างมีระเบียบ มีการจัดระบบการรักษาระยะห่าง Social Distancing

นักศึกษาปรม.กลุ่มที่ 2 ได้นำถุงยังชีพจำนวน 100 ชุดไปมอบให้กับประชาชนในชุมชนกรุงเทพพัฒนา ใต้ทางด่วน ประชาชื่น เขตจตุจักร

และนักศึกษากลุ่มที่ 3 ได้ลงพื้นที่ที่ชุมชนหลังสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครเพื่อมอบถุงยังชีพ “ปรม.19 ยิ้มด้วยกัน”อีกจำนวน100 ชุดพร้อมหน้ากาก Face Shields ให้ประชาชนในชุมชนที่มีประมาณ 70- 80 ครัวเรือนที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงพัฒนาสังคมฯ โดยมีประชาชนมารอรับสิ่งของช่วยเหลือและได้รับความเดือดร้อนและขาดรายได้ ตกงานจากสถานการณ์โควิด-19

โดยนักศึกษา ปรม.19 สถาบันพระปกเกล้า ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคมครั้งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า และความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานต่างๆ เช่น เครือข่ายสลัมสี่ภาค ,กระทรวงพัฒนาสังคมฯ และหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ซึ่งได้ประสานงานร่วมมือกันอย่างดี

ซึ่งทุกที่ที่จัดกิจกรรมในวันนี้ทั้งสามเขต มีบรรยากาศความอบอุ่น ให้กำลังใจกัน สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับทุกคน

ขอขอบคุณ
ทีมปชส.ปรม.19
สถาบันพระปกเกล้า
#ปรม19ยิ้มด้วยกัน
#สถาบันพระปกเกล้า