สระแก้ว #กิจกรรมมอบสิ่งของ ทหารห่วงใยประชาชน

*****ทหาร ฉก.อรัญประเทศ ห่วงใยประชาชนเพื่อบรรเทาทุกข์จากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 นำสิ่งของมาบอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

 


*****เช้าของวันนี้ พ.อ.เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ ผบ.ร.12 รอ. /ผบ.ฉก.อรัญประเทศ ร่วมกับ พ.อ.เอกพงษ์ กฤตยาเกียรติชุด ผบ.ชค.กรม ทพ.12 และส่วนราชการในพื้นที่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับ ประชาชนในพื้นที่ ต.ผ่านศึก และ ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
*****จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด ของจังหวัดสระแก้ว ตามที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งประชาชนในจังหวัดสระแก้วได้ให้ความร่วมมือในมาตรการป้องกันเป็นอย่างดี และจากมาตรการดังกล่าวทำให้ประชาชนบางส่วนได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์/หน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ ต.ผ่านศึก และ ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ดังนี้ 1. มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ ต.ผ่านศึก และ ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้วจำนวน 100 ชุด 2. มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียง,ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ จำนวน ๒๐ ชุด 3. มอบนมกล่อง และเครื่องดื่ม จำนวน 200 แพ็ค ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบลผ่านศึก จำนวน ๔ ศูนย์ดังกล่าว


*****จากนั้นคณะได้เดินทางไปที่ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ในพื้นที่ ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ประกอบด้วย 1. การแจกจ่ายน้ำ โดย ร่วมกับ อบต.คลองทับจันทร์ นำรถบรรทุกน้ำขนาด 10,000 ลิตร จำนวน 3 คัน แจกจ่ายน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค จำนวน 60,000 ลิตร ให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค ทุกวันศุกร์ วันละ 2 เที่ยว เพื่อเป็นการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน 2. มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับ ผู้สูงอายุ , ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ จำนวน 40 ชุด


*****พ.อ.เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ ผบ.ร.12 รอ. /ผบ.ฉก.อรัญประเทศ กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจาก กองทัพบก กองทัพภาคที่ และกองกำลังบูรพาให้ติดตามสถานการณ์โรคโควิด19และสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบที่บ้านหนองแวงปัจจุบัน แหล่งผลิตน้ำประปาจำหมู่บ้านแห้งขอดไม่สามารถที่จะสูบขึ้นมาเป็นระบบประปาเพื่อจ่ายให้กับประชาชนได้ จึงต้องขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำจาก อบต.คลองทับจันทร์ และ ฉก.อรัญประเทศ นำน้ำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนสำหรับใช้อุปโภคบริโภคมามอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19และผู้ป่วยติดเตียงตามหมู่บ้านดังกล่าว


สมศักดิ์ สารการ ,วีระยุทธ สารการ จ.สระแก้ว รายงาน
******************