“กองทัพอากาศ ร่วมตั้งการ์ด สู้ COVID-19 มอบเครื่องช่วยยกร่างผู้เสียชีวิตเพื่อป้องกันการติดเชื้อให้แก่สาธารณสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และช่วยซื้อสินค้าประมงพื้นบ้านจากใต้ นำไปมอบให้ชาวทุ่งกุลาร้องไห้ ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน” (ชมคลิป)

“กองทัพอากาศ ร่วมตั้งการ์ด สู้ COVID-19 มอบเครื่องช่วยยกร่างผู้เสียชีวิตเพื่อป้องกันการติดเชื้อให้แก่สาธารณสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และช่วยซื้อสินค้าประมงพื้นบ้านจากใต้ นำไปมอบให้ชาวทุ่งกุลาร้องไห้ ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน”

 

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563) พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบหมายให้ พลอากาศโท ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองเสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ติดตามและสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนกองทัพอากาศ เป็นผู้แทน นำ “น้องบุญส่ง” เครื่องช่วยยกร่างผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไปมอบให้แก่สาธารณสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และช่วยซื้อสินค้าประมงพื้นบ้านจากจังหวัดชายแดนภาคใต้นำไปมอบให้แก่ชาวทุ่งกุลาร้องไห้ที่ประสบปัญหาขาดแคลนไอโอดีน ตามโครงการ “กองทัพอากาศ ร่วมตั้งการ์ด สู้ COVID-19”

เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน กองทัพอากาศจึงได้จัดสร้างเครื่องช่วยยกร่างผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อต้นแบบ เพื่อลดการสัมผัสศพติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้ใช้ชั่วโมงฝึกบินเดินทางของเครื่องบิน C-130 บินเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร 2 ดอนเมือง บินตรงไปยังสนามบินบ่อทอง จังหวัดปัตตานี โดย พลอากาศโท ธนศักดิ์ เมตะนันท์ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปัตตานีชมการสาธิตการใช้งาน และส่งมอบให้แก่หัวหน้าสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีเพื่อพิจารณานำไปใช้ประโยชน์ในโรงพยาบาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

“น้องบุญส่ง” เป็นเครื่องช่วยยกร่างผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อต้นแบบ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่วิศวกร กรมช่างอากาศ ได้ออกแบบและจัดสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของบุคลากรทางการแพทย์จากการบรรจุศพติดเชื้อ โดยมีโครงสร้างเป็นสแตนเลส ซึ่งมีน้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน ทนการกัดกร่อนจากสารเคมี ทำให้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ง่าย พร้อมติดตั้งล้อทำให้สามารถเคลื่อนย้ายได้ การควบคุมกลไกในการยกศพจากเตียงผู้ป่วยหรือเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อวางบนถุงพลาสติกใส่ศพสามารถทำได้ง่าย โดยไม่ต้องมีการสัมผัสศพติดเชื้อ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

จากนั้นเครื่อง C-130 ได้บินเดินทางออกจากสนามบินบ่อทอง จังหวัดปัตตานี ตรงไปยังท่าอากาศยานร้อยเอ็ด พร้อมลำเลียงสินค้าประมงพื้นบ้านของจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น ประกอบด้วย ปลาเกร็ดขาวตากแห้ง, กะปิเทพา, ปลาหมึกไข่ตากแห้ง, ปลาหมึกกล้วยตากแห้ง, ปลาหมึกกะตอย, ปลาหมึกเจาะตา และปลาหลังเขียวหวาน รวมน้ำหนักประมาณ 916 กิโลกรัม ซึ่งพลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้ใช้เงินส่วนตัวช่วยซื้อจำนวน 800 กิโลกรัม เพื่อมอบให้แก่ชาวทุ่งกุลาร้องไห้ที่ประสบปัญหาการขาดไอโอดีน ส่วนที่เหลือมอบให้กรมสวัสดิการทหารอากาศรับซื้อและนำไปจำหน่ายให้แก่ข้าราชการต่อไป โดย พลอากาศโท ธนศักดิ์ เมตะนันท์ เป็นผู้แทน ส่งมอบให้แก่ผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อนำสินค้าประมงพื้นบ้านไปมอบให้ชุมชนตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 300 กิโลกรัม, ชุมชนตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 300 กิโลกรัม และชุมชนทะเลสาบทุ่งกุลา ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 200 กิโลกรัม จากนั้นจึงบินเดินทางกลับดอนเมือง

ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้พิจารณาการใช้ประโยชน์จากชั่วโมงฝึกบินเดินทางของเครื่องบิน C-130 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยบูรณาการภารกิจที่นำนวัตกรรมไปช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การช่วยเหลือชาวประมงในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการรับซื้อสินค้าประมงพื้นบ้าน และขนส่งทางอากาศไปมอบให้ชาวทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งนอกจากนักบินจะได้ประสบการณ์ในการฝึกบินลงสนามบินต่างถิ่นแล้ว ยังสร้างความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอีกด้วย
ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม