นครนายก คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก มอบสิ่งของ,ข้าวสารอาหารแห้ง,ไข่ไก่,แด่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 19 ตำบล เพื่อนำไปแจกให้กับผู้พิการ, ผู้สูงอายุ,ประชาชนที่ยากจน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 (ชมคลิป)

นครนายก คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก มอบสิ่งของ,ข้าวสารอาหารแห้ง,ไข่ไก่,แด่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 19 ตำบล เพื่อนำไปแจกให้กับผู้พิการ, ผู้สูงอายุ,ประชาชนที่ยากจน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

 

ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระสิทธิวรนายก รองเจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดเขาทุเรียน พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายวิชัย บุญมี นายอำเภอเมืองนครนายก เป็นประธานฆราวาส ในพิธีมอบสิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้ง ไข่ไก่ แด่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 19 ตำบลเพื่อนำไปมอบช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยติดเตียง,ผู้ยากไร้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเขตอำเภอเมืองนครนายก


โดยมี นางสาวมาลินี สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ สืบเนื่องจากฟาร์มไข่ไก่แสงทองและบริษัทในเครือ ได้มอบข้าวสาร,ไข่ไก่และสิ่งของให้กับวัดอุดมธานี พระอารามหลวงที่ตั้งเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสพภัยในจังหวัดนครนายก จำนวน 5 วัดในเขตจังหวัดนครนายก โดยผ่านทางนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้นำมามอบให้วัดอุดมธานี พระอารามหลวง จำนวน 1,000 ถาด รวม 30,000 ฟองและข้าวสารจำนวน 800ถุงๆละ 5 กิโลกรัม รวม 4,000 กิโลกรัม เพื่อส่งมอบให้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 19 แห่งๆละ 30ชุด รวม 540 ชุด เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่บุคคลกลุ่มดังกล่าว ส่วนวัดอุดมธานี พระอารามหลวง ได้นำไปใช้ทำเป็นอาหารแบบปรุงสุกเป็นอาหารข้าวกล่องและมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ทุกวันๆละ 500 กล่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก