“กองทัพอากาศ จัดครัวสนามเคลื่อนที่แจกอาหารพร้อมน้ำดื่มช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่สายไหม 5 – 8 พฤษภาคม 2563″ (ชมคลิป)

“กองทัพอากาศ จัดครัวสนามเคลื่อนที่แจกอาหารพร้อมน้ำดื่มช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่สายไหม 5 – 8 พฤษภาคม 2563″

 

วันนี้ (วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563) เวลา 11.00 น. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ จัดครัวสนามเคลื่อนที่จากกรมพลาธิการทหารอากาศ ให้บริการอาหารและน้ำดื่มช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชนริมคลองฝั่งตะวันตก เขตสายไหม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 330 ครัวเรือน หรือประมาณ 1,420 คน ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร


โดยมี พลอากาศเอก สิทธิชัย แก้วบัวดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ และ นายยอดขวัญ จุณณะปิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสายไหม ร่วมแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มให้แก่พี่น้องประชาชนด้วย นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนอาหารแห้ง มูลค่า 25,000 บาท จากกลุ่ม ดร.เกษม สดงาม และหมูทอด จำนวน 200 ห่อ จากสถานีตำรวจนครบาลสายไหมและร้านแหนมล้านนา


สำหรับการให้บริการครัวสนามเคลื่อนที่ในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 8 พฤษภคม 2563 โดยแจกอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตสายไหม จากชุมชนริมคลองสองทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออก ตั้งแต่สะพานคู่ถนนสายไหม ถึงชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ (สุดเขตสายไหม) รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,216 ครัวเรือน


โดยสำนักงานเขตสายไหมจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน และแจกคูปองให้กับผู้แทนแต่ละครอบครัวให้ออกมารับอาหารเพียงคนเดียวเท่านั้น โดยต้องเตรียมภาชนะส่วนตัวมาใส่อาหารกลับไปรับประทานที่บ้านตามจำนวนสมาชิกในครอบครัว


ทั้งนี้ กองทัพอากาศยังได้กำหนดให้ผู้แทนครอบครัวที่เข้ามารับแจกอาหาร ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 คือต้องผ่านจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าซึ่งมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ซึ่งได้กำหนดระยะห่างของการเข้าแถวรับอาหารตามมาตรการ Social Distancing อย่างเคร่งครัด โดยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการแจกจ่ายอาหารในแต่ละวัน กองทัพอากาศยังได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณจุดแจกจ่ายอาหารด้วย


การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กองทัพอากาศได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักเขตสายไหม สถานีตำรวจนครบาลสายไหม ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และขอเน้นย้ำว่า การแจกอาหารพร้อมน้ำดื่มครั้งนี้ ต้องการให้ประชาชนออกจากบ้านน้อยที่สุด และขอความร่วมมือให้นำบัตรคูปองที่ได้รับจากสำนักงานเขตสายไหมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับแจกอาหาร เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม