ลำปาง # มทบ.32 ร่วมพิธีเปิดโครงการ”ฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19″ ณ ฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ  บ้านเเม่ต๋๋ำ-เสริมงาม

ลำปาง # มทบ.32 ร่วมพิธีเปิดโครงการ”ฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19″ ณ ฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ  บ้านเเม่ต๋๋ำ-เสริมงาม

 

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด-19 ด้วยมุ่งหวังให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน ขาดรายได้จากการแพร่ระบาดของเชื้อติดไวรัสโคโรนา 2019 ให้มีรายได้และพึ่งพาตนเอง รวมทั้งมีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่  มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างถาวรและยั่งยืน อีกทั้งเพื่อให้ฟาร์มตัวอย่างมีการพัฒนาผลิตทางการเกษตร เป็นสถานที่ศึกษาดูงานและให้ความรู้ด้านการเกษตร การปศุสัตว์ที่ถูกต้องแก่ประชาชน

โดยในเช้าวันนี้ 4 พฤษภาคม 2563 ที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเเม่ต๋ำ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง พลตรี จิราวัฒน์ จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมพิธีเปิดโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย COVID-19 พร้อมมอบถุงพระราชทานและหมวกพระราชทานแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และได้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านแม่ต๋ำ จำนวน 50 ราย โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย COVID-19 พร้อมด้วย พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมพิธีฯ

สำหรับกิจกรรมในโครงการ “ฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด19” ประกอบด้วยหลายกิจกรรม เช่น การเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ปลูกผัก ปลูกผลไม้ เป็นต้น โดยเบื้องต้นมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน ขาดรายได้ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 สมัครเข้าทำงาน ณ ฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯบ้านแม่ต๋ำ จำนวน 50 ราย ซึ่งมีระยะเวลาในการทำงาน 60 วัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19

ให้มีรายได้และพึ่งพาตนเอง มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างถาวรและยั่งยืน อีกทั้งเพื่อให้ฟาร์มตัวอย่างมีการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร นอกจากนี้กิจกรรมในโครงการ “ฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด19” ยังได้รับการสนับสนุน1.เครื่องจักรหนักในการปรับพื้นที่ต่าง ๆ เช่น รถแบ็คโฮ รถบรรทุกเทท้าย รถแทรกเตอร์ 2.วัสดุอุปกรณ์การเกษตร เช่น จอบ พลั่ว เสียม คราด มีดพร้า บุ้งกี๋ มูลวัว มูลไก่ แกลบดิน ฟางข้าว ท่อPVC 3.สุขาเคลื่อนที่ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  ในการร่วมกิจกรรม “ฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด19” ด้วย

ภาวินันท์ บุตรหล้า ลำปาง/รายงาน