“เชียงราย”เราจะไม่ทิ้งกันชาวอำเภอแม่สายจัดไปพ่อเลี้ยงเสี่ยบุญมั่นพร้อมทีมงานผู้ปิดทองหลังพระชาวแม่สายเพื่อคนแม่สายมอบข้าวสารอาหารแห้ง (ชมคลิป)

“เชียงราย”เราจะไม่ทิ้งกันชาวอำเภอแม่สายจัดไปพ่อเลี้ยงเสี่ยบุญมั่นพร้อมทีมงานผู้ปิดทองหลังพระชาวแม่สายเพื่อคนแม่สายมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา2019 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน”เราจะสู้ไปด้วยกัน”

 

 

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ตลาดสดนายบุญมั่นได้มีการแจกจ่ายข้าวสารอาหารแห้งฟรีให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา2019ที่บริเวณหมู่บ้านผาแตกอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนำโดยนาย นิคม อภิรัตนาโกศล(พ่อเลี้ยงเสี่ยบุญมั่น)ประธาน.กต.ตร.ภาค5รุ่น1 ประธาน.กต.ตร.สภ.แม่สาย.พร้อมด้วย พ.ต.ท.ชาญพิสทธิ์ ณัฐพงษ์กรณ์ รอง.ผกก.ปป.สภ.แม่สาย นางสาว มินทิรา ภดาประสงค์ ปลัดบริหารกลุ่มงานทะเบียนและบัตรอำเภอแม่สายและทีมงานเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรแม่สายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อำนวยความสะดวกในการจัดระเบียบเว้นระยะห่าง1เมตรของผู้มารับสิ่งของในครั้งนี้

เพื่อป้องกันการติดเชื่อไวรัสโคโรนา2019เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19จนทำให้อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมีการประกาศมาตรการข้อห้ามต่างๆเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดเข้ามาในพื้นที่อำเภอแม่สายส่งผลให้ธุรกิจหลายแห่งต้องปิดตัวลงชั่วคราวเป็นจำนวนมากซึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่อการว่างงานของแรงงานและคนหาเช้ากินค่ำทางด้านนาย นิคม อภิรัตนาโกศล(พ่อเลี้ยงเสี่ยบุญมั่น) พร้อมทีมงานได้เล็งเห็นว่ามีพี่น้องประชาชนไม่น้อยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-19จึงได้บรรเทาความเดือดร้อนร่วมแจกข้าวสารอาหารแห้งฟรีตามหมู่บ้านรวมกัน4วัน15หมู่บ้านของอำเภอแม่สายเป็นยอดจำนวนทั้งหมด1.600รายในครั้งนี้ต่อไป

สันติ วงศ์สุนันท์/ภาพ/ข่าว/ผู้สื่อข่าวเชียงราย