สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับ กรมราชทัณฑ์ ลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างเพื่อพัฒนาการดูแลรักษาพยาบาลแก่ผู้ต้องขังป่วย (ชมคลิป)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับ กรมราชทัณฑ์ ลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างเพื่อพัฒนาการดูแลรักษาพยาบาลแก่ผู้ต้องขังป่วย

 

วันศุกร์ที่ 1 พค.2563 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมชัยจินดา 1 อาคาร มภร. ชั้น 20 โรงพยาบาลตำรวจ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.และ พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันท์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ในการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาระบบการรักษาพยาบาล ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับ กรมราชทัณฑ์ เพื่อพัฒนาการดูแลรักษาพยาบาลแก่ผู้ต้องขังป่วย

โดยวางกรอบแนวทางความร่วมมือ 4 ข้อด้วยกันคือ 1.พัฒนาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโดยเฉพาะทางที่เกินขีดสมรรถนะ 2.พัฒนา ระบบการให้บริการ ที่มีความทันสมัย มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลร่วมกัน 3. สนับสนุนด้านวิชาการ และการวิจัยของทั้ง 2 หน่วยงาน และ 4. สนับสนุนบุคลากรทางด้านการแพทย์ แพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และเทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของทั้ง 2 หน่วยงาน รวมถึงงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการ


ด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วย เรียกได้ว่า โรงพยาบาลตำรวจ มอบสมอง สองมือ และหัวใจ ให้กับทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ในการพัฒนาศักยภาพที่ดีอยู่แล้ว ให้แข็งแกร่ง ก้าวไกลต่อไป ขณะที่กรมราชทัณฑ์ ให้การสนับสนุนงบประมาณ อาคารสถานที่ และบุคลากร ซึ่งจะทำให้ผู้ต้องขังป่วย สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ทั่วถึง และกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ

พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันท์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้สืบเนื่องมาจาก ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวของกรมราชทัณฑ์ที่รองรับผู้ต้องขังป่วยได้ไม่เกิน 300 ราย อีกทั้งเป็นศูนย์กลางในการรักษาผู้ต้องขังป่วย ที่ถูกส่งตัวมาจากเรือนจำ และทัณฑสถานทั่วประเทศ หากมีความจำเป็นต้องรักษาพยาบาลเป็นเวลานาน เมื่อจำนวนผู้ต้องขังมากขึ้น จนเกิดความแออัด กรมราชทัณฑ์มีนโยบาย พัฒนาระบบการรักษาพยาบาลให้ดีขึ้น จึงหารือร่วมกับ พลตำรวจโท วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ และผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจ หาแนวทางพัฒนาร่วมกัน ซึ่งทำให้เกิดความร่วมมือในการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้

 

พลตำรวจโท วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ กล่าวว่า ทันฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ มีแผนที่จะเพิ่มศักยภาพสถานพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาดใหญ่ จึงมีแนวคิดทำข้อตกลงเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรคเฉพาะทางที่ซับซ้อน การศึกษา วิจัย และเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย จึงจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ในการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาระบบการรักษาพยาบาล ของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ และโรงพยาบาลตำรวจ ไปสู่ความทันสมัย ที่ได้มาตรฐานในระดับสากลร่วมกัน โรงพยาบาลตำรวจ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งสององค์กรและประเทศชาติต่อไป

หลังพิธีลงนาม​ ผบ.ตร.​มอบแอลกอฮอล์​ล้างมือ​ ​ 30​ ml​ จำนวน​3,447 ขวดให้นายแพทย์ใหญ่​ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจ​ทุกคน​พกติดตัว ไว้ใช้ทำความสะอาดด้วย​

 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตำรวจ
02-2076186
“ศูนย์กลางข่าวสาร ประสานฉับไว ใส่ใจประชาชน”