คณะวิศวกรรมศาสตร์​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​ สร้างน้องปิ่นโต​ หุ่นยนต์ช่วยเหลือ​ แพทย์​ พยาบาล​ และบุคลากรทางการแพทย์​ที่ดูแลผู้ป่วยโควิด19 (ชมคลิป)

คณะวิศวกรรมศาสตร์​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​ สร้างน้องปิ่นโต​ หุ่นยนต์ช่วยเหลือ​ แพทย์​ พยาบาล​ และบุคลากรทางการแพทย์​ที่ดูแลผู้ป่วยโควิด19

 

น้องปิ่นโต​ (Quarantine Delivery Robot) หรือหุ่นยนต์พัฒนาเพื่อการขนส่งและการสื่อสารทางไกลเพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด19 นี้​ ซึ่งน้องปิ่นโตเป็นผลงานการพัฒนาโดยทีม CU – Robocovid ที่ร่วมมือกับคณะวิศกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ HG Robotics และ Obodroid ได้รับการทดลองจริง เก็บข้อมูลจากผู้ใช้งานจริงกว่า 10 โรงพยาบาล เพื่อให้ตรงตามการใช้งานและความต้องการมากที่สุด โดยน้องปิ่นโต จะใช้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ แก่คนไข้ โดยการใช้รถเข็นควบคุมทางไกล

นอกจากนี้ยังอุปกรณ์ที่เรียกว่า น้องกระจก หรือ Telepresence ที่ช่วยสื่อสารระยะไกล ติดหน้าจอรถเข็น และในวอร์ดพยาบาล เพื่อใช้สื่อสารกับผู้ป่วยที่อยู่ในห้องพัก แบบ วีดีโอคอล เสมือนกระจกที่แสดงภาพและเสียงบุคคลในการสื่อสารกัน โดยพยาบาลจะแจ้งให้ผู้ป่วยทราบว่า กำลังนำ อาหาร เสื้อผ้า เข้าไปส่ง เพื่อให้ผู้ป่วย เปิดประตูออกมารับด้วยตัวเอง น้องปิ่นโตนี้ ช่วยลดจำนวนอุปกรณ์การแพทย์บางส่วน ในการเข้าไปให้บริการคนไข้ในแต่ละโซน อาทิชุด PPE และอุปกรณ์อื่น ๆ จำนวนมาก และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพราะจะมีเวลาดูแลผู้ป่วยมากและบ่อยขึ้น