กิจกรรม “ธรรมะ : ส่งตรง@บ้าน” ๖ พฤษภาคม 2563 เนื่องในวันวิสาขบูชา ขอเชิญชวนชาวพุทธ ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ บ้านพักอาศัย อยู่บ้านก็ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้

กิจกรรม “ธรรมะ : ส่งตรง@บ้าน” ๖ พฤษภาคม 2563 เนื่องในวันวิสาขบูชา ขอเชิญชวนชาวพุทธ ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ บ้านพักอาศัย อยู่บ้านก็ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้

 

ในช่วงนี้ทางรัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยได้ใช้สื่อออนไลน์ในทุกรูปแบบ กิจกรรมหนึ่งที่ขอแนะนำ คือ “ธรรมะ : ส่งตรง@บ้าน” ๖ พฤษภาคม 2563 เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๓ ขอเชิญชวนชาวพุทธ ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สามารถปฏิบัติง่าย ๆ ปฏิบัติด้วยตนเอง ทำกิจกรรมใดก่อนก็ได้ เวลาใดก็ได้ ตามสะดวกของแต่ละคน

พร้อม SOCIAL DISTANCING เว้นระยะห่างทางสังคม ณ บ้านพักอาศัย แล้วแชร์รูปถ่าย ขณะร่วมกิจกรรมทางที่บ้าน เช่น นั่งสมาธิ เดินจงกรม สวดมนต์ฯลฯ โพสต์รูปที่ถ่ายลงในเฟซส่วนตัว ไอจี หรือ ทวิตเตอร์ เป็นสาธารณะ ติด #ธรรมะ : ส่งตรง@บ้าน พร้อมพิมพ์ชื่อกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ชอบ ในวันวิสาขาบูชาที่บ้าน หรือคำคมเกี่ยวกับหลักธรรมที่เราปฏิบัติ หรือยึดมั่นของเรา เมื่อร่วมกิจกรรมตามข้อกำหนดง่าย ๆ ก็จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์


กิจกรรมนี้ สามารถเข้าถึงเด็กเยาวชน สร้างการรับรู้วันวิสาขบูชา ในโอกาสที่ต้องอยู่ในบ้านพักและเป็นช่วงวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของปีนี้ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะหากได้เกียรติบัตรออนไลน์ จะสามารถนำไปเป็นแฟ้มสะสมของนักเรียน และหากเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก็สามารถเป็นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมช่วงอยู่บ้านพักได้อีกรูปแบบหนึ่ง ทั้งนี้ หากสนใจสามารถร่วมกิจกรรมได้ที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม หรือ โทรสอบถามได้ที่ 02 209 2711


ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม