รพ.ศรีสะเกษ จัดงานมหกรรมคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด พลังจากภายในเราทำได้ร่วมกัน (มีคลิป)

รพ.ศรีสะเกษ จัดงานมหกรรมคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด พลังจากภายในเราทำได้ร่วมกัน

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมกิตติรังษี โรงพยาบาลศรีสะเกษ แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด พลังจากภายใน เราทำได้ร่วมกัน (Inner Power, Together We Can) เพื่อกระตุ้นให้เกิดผลงานวิจัยในองค์กรอย่างทั่วถึง และเป็นพื้นฐานการพัฒนางานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สามารถนำผลงานดังกล่าวส่งเข้าประกวดระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศต่อไป

แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ กล่าวว่า การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) เป็นกลไกที่จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลควบคู่ไปกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้จากการตรวจสอบจากองค์กรภายนอก แม้ว่าโรงพยาบาลศรีสะเกษจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลมาแล้วก็ตาม พวกเราชาวโรงพยาบาลศรีสะเกษก็ทราบดีว่า ยังมีอีหลายสิ่งที่ต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง จึงเกิดการจัดงานมหกรรมคุณภาพในครั้งนี้


——————

ฉัตรชัย พรหมมาศ/ภาพ/ข่าว
ส.ปชส.ศรีสะเกษ

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์ http://www.siamfocustimenews.com